A.I.S.E.

ImageA.I.S.E.  (International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products) on pesu- ja puhdistusaineteollisuuden virallinen edustaja Euroopassa. Alan teollisuuden tuotteet ovat saippuoita, pesu- ja puhdistusaineita sekä pintojen ja materiaalien hoitotuotteita. A.I.S.E:n jäseninä on 37 kansallista yhdistystä 42 maasta. Niihin kuuluu 900 laitos- ja teollisuuspesuaineiden sektorilla sekä kulutustavaramarkkinoilla toimivaa yhtiötä suurista ylikansallisista pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Yhdistyksen pääpaikka on Bryssel, ja sillä on suoraan jäseninä 10 yhtiötä, jotka markkinoivat tuotteita Euroopassa.

A.I.S.E.
toimii laaja-alaisesti, sekä vapaaehtoisissa hankkeissa että vaikuttamalla menettelytapoihin ja muuhun yhteiskunnallis-taloudelliseen toimintaan. Vuosien aikana alalla on tehty tehokkaasti ja puolueettomasti töitä yhdessä sidosryhmien kanssa aloittamalla useita hankkeita sekä ihmisten ja ympäristön turvallisuuden että kestävän kehityksen hyväksi.

Jos haluat lisätietoa A.I.S.E:sta, käy osoitteessa: www.aise.eu 

Pesu- ja puhdistusaineteollisuutta edustaa Suomessa Teknokemian Yhdistys ry.

 

 


 


 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français