Cefic

Image

Cefic: European Chemical Industry Council on Euroopan kemianteollisuuden järjestö, jonka pääpaikka on Bryssel. Cefic edustaa noin 29 000 suurta, keskisuurta ja pientä kemikaaliyhtiötä, joiden yhteenlaskettu osuus maailman kemikaalituotannosta on yli kolmannes.  Ceficin jäsenet ovat yhtymiä ja sektoreittain toimivia liikeyrityksiä, joiden tuotantopohja on Euroopassa ja eurooppalaisissa keskusliitoissa.

Euroopan innovatiivinen ja tutkimusvetoinen kemianteollisuus on johtavassa osassa kehitettäessä kestäviä ratkaisuja, jotka tuottavat vaurautta ja parantavat elämänlaatua niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa.

Nykyisen lainsäädännön täydellisen noudattamisen lisäksi Cefic on sitoutunut parantamaan kemikaalien ja kemikaaliprosessien valvontaansa maailmanlaajuisen Responsible Care® -ohjelman kautta sekä useilla vapaaehtoisilla hankkeilla ja erityisillä toimintaohjelmilla, joita ovat muiden muassa Global Product Strategy (maailmanlaajuinen tuotantostrategia), Long-Range Research Initiative (LRI, pitkän aikavälin kehityshanke) ja (eurooppalainen kestävän kemian teknologia-alusta). Näiden hankkeiden pohjalta Cefic toimittaa edelleen lisäarvoa jäsenilleen ja tarjoaa ratkaisuja yhteiskunnan tarpeisiin.

Jos haluat lisätietoa Ceficistä, käy osoitteessa:  www.cefic.be 

Kemianteollisuutta edustaa Suomessa Kemianteollisuus ry.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français