Tuoteturvallisuuden huolellinen arviointi

Hyvät puhdistus- ja hoitotuotteet perustuvat hyviin kemiallisiin koostumuksiin, joilla työ saadaan tehdyksi. Valmistajat tekevät kaikkensa varmistaakseen, että tuotteiden käyttö on turvallista. Tämä tehdään tinkimättömän testauksen sekä helppolukuisten ohjeiden ja etikettien avulla. Mutta miten valmistajat määrittelevät, mikä on turvallista ja mikä ei? Miten määritellään 'vaara' ja 'riski'?

Kun käsitellään kemiallisten ainesosien turvallisuutta, on tärkeää ymmärtää käytettyjen termien täsmällinen merkitys. Usein esimerkiksi termejä "vaara" ja "riski" käytetään samassa merkityksessä, vaikka niiden oikea merkitys on hyvin erilainen!


Riski? Vaara? Altistuminen? Mitä eroa näillä on?
Kemikaalin 'vaara' on aineelle ominainen kyky aiheuttaa haittavaikutuksia.
'Riski' on todennäköisyys, jolla nämä vaikutukset tulevat esiin olosuhteissa, joissa kemikaalia käytetään.

VAARA:
Tapa, jolla esine tai tilanne voi vahingoittaa terveyttä ja/tai ympäristöä
 xALTISTUMINEN:
Laajuus, jolla mahdollinen kohde joutuu alttiiksi vaaralle tai jolla vaara voi vaikuttaa kohteeseen
 = RISKI
Todennäköisyys, jolla vahingoittuminen todella tapahtuu

Esimerkiksi tien ylittäminen on vaarallista, koska onnettomuus on mahdollinen. Kukaan ei kuitenkaan halua kieltää tien ylittämistä, vaan riskiä vähennetään hyväksyttävän pieneksi ohjeilla ja turvatoimilla, jotka koskevat tien ylittämistä. Samaa periaatetta voidaan soveltaa kemikaaleihin.

Kemikaalin riskinarvioinnissa on otettava huomioon sekä kemikaalille ominainen vaara että se, miten vaaraa voidaan altistumista rajoittamalla vähentää hyväksyttävälle tasolle. Siksi on keskeisen tärkeää tiedottaa kemikaaleista vaaran ja riskinarviointien perusteella, jotta asiakas ja loppukäyttäjä todella ymmärtävät kemikaaleihin liittyvät turvallisuuskysymykset. Näin teollisuus osoittaa sitoutumisensa tuotteiden vastuulliseen käyttöön sekä ihmisen terveyden että ympäristön kannalta.

 
 
Image 

Lisää luettavaa:
- Cefic: Riski ja vaara - mikä on ero
- A.I.S.E:n ja Ceficin yhteinen riskinarviointiprojekti: katso HERA 

Kemikaalien hallinta: riskinarviointi ja -hallinta
Riskin hallitsemiseksi kemiallisia ainesosia sisältävien tuotteiden valmistajat ottavat tuotteiden koostumuksissa huomioon riskinarviointien tulokset. Tulosten perusteella he päättelevät, miten riskiä voidaan vähentää, ja kertovat asiakkaille ja loppukäyttäjille olennaiset tiedot tuotteen turvallisesta käytöstä ja asianmukaisista toimenpiteistä riskin vähentämiseksi. Tietoa jaetaan useita kanavia käyttäen, kuten valmistajan verkkosivuston ja asiakaspalvelulinjan sekä itse tuotteen etiketin ja pakkauksen kautta.

 

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français