Elinkaariarviointi - Perusteet

Life Cycle

Elinkaariarviointi on työkalu, jolla tutkitaan ympäristönäkökohtia ja mahdollisia ympäristövaikutuksia tuotteen koko elinkaaren ajalta, niin sanotusti kehdosta hautaan. Pesu- ja puhdistusaineiden elinkaariarvioinnissa tarkastellaan kriteerejä, jotka liittyvät raaka-aineiden valinnasta tuotantoon, jakeluun, käyttöön ja hävittämiseen.

Kestävän kehityksen kannalta on tärkeää ottaa huomioon tuotteen koko elinkaari. Ei pitäisi tarkastella esimerkiksi vain tuotteen valmistusprosessia (suunnittelu, valmistus, pakkaaminen, jakelu) vaan myös tuotteen käyttöä. Yleisiin ympäristövaikutusluokkiin kuuluvat raaka-aineiden käyttö, ihmisen terveys ja ympäristövaikutukset (kuten veden, energian ja jätteiden vaikutus).

Alla olevasta elinkaaridiagrammista näkyy, että suurin osa kotitalouden pyykinpesuaineiden ympäristövaikutuksesta syntyy käyttövaiheessa. Siksi ympäristönsuojelun kannalta parhaita tapoja on rohkaista kuluttajia tekemään oma osuutensa muuttamalla kulutustottumuksiaan kestävämpään suuntaan.

Tekstiilipesujauhetiivisteen ja peruspyykinpesun elinkaariarviointi
(lähde: A.I.S.E:n elinkaariarviointityöryhmä)

Elinkaariarviointi


Life Cycle Analysis

Huom. COD: kemiallinen hapenkulutus.

Diagrammi kertoo, että elinkaariarvioinnin mukaan kotitalouden pyykinpesuaineiden päästöt ovat erityisen suuria käytön aikana ja hävittämisvaiheessa. Pienikin käyttömäärän ja pesulämpötilan vähentäminen pienentäisi myös tuotannossa ja kuljetuksessa käytettyä energiaa, pakkaamista sekä kiinteää jätettä, ja siten kokonaisympäristövaikutusta. Näin ollen on erityisen tärkeää kannustaa sekä kestävämpään suunnitteluun että kulutukseen.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français