Biohajoavia tuotteita ympäristön hyväksi

Kestävän kehityksen edistämiseksi valmistajat tekevät lujasti töitä vähentääkseen tuotteidensa ympäristövaikutuksia. Biohajoavien ainesosien käyttäminen on yksi keino siihen.

Biohajoaminen tarkoittaa bakteerien aiheuttamaa luonnollista orgaanisten aineiden hajoamista. Bakteereja on runsaasti jätevedenpuhdistamoissa, maaperässä ja vesistöissä. Ne kasvavat hajottamalla kemikaaleja pienemmiksi yhdisteiksi, ravinteiksi ja vedeksi. Koska monet pesuaineiden ainesosat muodostuvat suurimmaksi osaksi hiiliatomeista (eli ne ovat orgaanisia aineita), bakteerit saattavat pystyä muuttamaan ainesosan hiilidioksidiksi, vedeksi ja ravinteiksi. Hiilidioksidi, vesi ja ravinteet eivät ole vaarallisia, joten tällöin ainesosa ei aiheuta ympäristöhaittoja.

Biohajoamista tapahtuu yleensä kahdella tavalla: aerobisesti ilman läsnä ollessa ja anaerobisesti ilmattomassa tilassa. Aerobisen biohajoamisen hajoamistuotteet ovat hiilidioksidi, vesi ja mineraalisuolat. Anaerobinen prosessi ei ole yhtä tehokas ja sen tuloksena muodostuu metaania tai muita lyhytketjuisia hiilivetyjä.

Täydellinen biohajoaminen tarkoittaa sitä, että mikro-organismit ovat kuluttaneet yhdisteen kokonaan hapellisessa tilassa, ja se on täysin hajonnut hiilidioksidiksi, vedeksi ja mineraalisuoloiksi.

Primaarista biohajoamista tapahtuu yleensä pinta-aktiivisille aineille, jotka ovat pesuaineen pääasiallisia peseviä aineita. Sitä sanotaan primaariseksi, koska se on kyseisten pesevien aineiden biohajoamisen ensimmäinen vaihe. Tämän alkuvaiheen seurauksena pinta-aktiiviset ominaisuudet häviävät, jolloin samalla poistuu pesevän aineen toksisuus.

1970-luvun lopulta lähtien säädökset ovat vaatineet, että valmistajat osoittavat anionisten ja nonionisten pinta-aktiivisten aineiden primaarisen biohajoamisen. Nykyään valtaosa pesuaineissa käytetyistä pinta-aktiivisista aineista, myös kationiset ja amfoteeriset pinta-aktiiviset aineet, täyttää tiukimmatkin täydellisen biohajoamisen vaatimukset.

EU:n pesuaineasetuksen (EC 648/2004) voimaantulo lokakuussa 2005 teki täydellisen biohajoamisen osoittamisesta pakollista koko EU:ssa kaikkien kotitalouden pesuaineissa käytettyjen pinta-aktiivisten aineiden osalta. Jos haluat lisätietoa biohajoamisesta, napsauta tästä

Image

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français