Kestävän kehityksen ohjelma

A.I.S.E. ja Cefic ovat kehittäneet useita vapaaehtoisia kestävän kehityksen hankkeita.  A.I.S.E:n kestävän kehityksen ohjelma on tärkein kautta Euroopan myytäviä saippuoita, pesu- ja puhdistusaineita sekä hoitotuotteita koskeva hanke.

Image
A.I.S.E:n Kestävän kehityksen ohjelma lanseerattiin vuonna 2004 kaikissa EU-maissa sekä Norjassa, Islannissa ja Sveitsissä. Se kattaa kaikki pesu- ja puhdistusaineteollisuuden tuoteryhmät sekä kotitalous- että teollisuus- ja laitossektorilla. Tämä vapaaehtoinen hanke valloitti uusia alueita kannustamalla kestävän kehityksen hallintamenetelmien käyttöön ottamiseen tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Ohjelma pyrkii ylittämään lain vaatimukset varmistaessaan, että tuotteet valmistetaan niiden koko elinkaari huomioon ottaen mahdollisimman turvallisesti ja ympäristövastuullisesti. Se pyrkii myös varmistamaan, että tuotteet ovat turvallisia oikeassa käyttötarkoituksessaan ja että kuluttajalle annetaan kaikki olennainen tieto turvallisuudesta ja tuotteiden parhaasta mahdollisesta käytöstä. Päämääränä on päästä kohti kestävää kehitystä tuotannossa ja kulutustottumuksissa.

Ohjelmassa mukana olevien yhtiöiden on suostuttava ulkopuolisen tahon tekemään riippumattomaan varmistukseen sekä vuotuiseen EU:n laajuiseen arviointiin tiettyjen taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöllisten suorituskyvyn tunnuslukujen perusteella.

A.I.S.E. levittää vuosittain tietoa kehityksestä kestävyysraportissaan, joka kattaa eräitä keskeisiä suoritusmittareita. Ne liittyvät alan teollisuuden yleiseen suoritukseen Euroopan tasolla. Näitä suoritusmittareita ovat muun muassa vedenkulutus ja keskimääräinen energiankulutus tuotantotonnia kohti. 

Ohjelmaa on pidetty alun alkaenkin pitkäaikaisena ja elinvoimaisena. Tämän vuoksi se kehittyy ajan myötä edelleen edistääkseen kestävien käytäntöjen noudattamista koko alalla. Ohjelman säännöllisten päivitysten avulla varmistetaan, että se tarjoaa edistyneimmän kestävyyden varmistusohjelman alan parhaan käytännön edistämiseksi. Perustana käytetään elinkaariarviointia ja tieteellisiä tutkimuksia.

 

Uutta vuonna 2010
Vuoden 2010 päivitys on ohjelman ensimmäinen merkittävä tarkistus. Siinä ohjelmaan otetaan mukaan yksittäisten tuotteiden kestävyyskriteerit. Tuotteet merkitään kestävän kehityksen ohjelman uudistetulla logolla. Logoja myönnetään yrityksille, jotka sitoutuvat noudattamaan ohjelman vuoden 2010 päivitystä noudattamalla vapaaehtoisesti tuoteluokkien uusia edistyneitä kestävyysprofiileja (ASP, Advanced Sustainability Profile).

Ohjelman verkkosivusto kuluttajille
Ohjelman esite
A.I.S.E:n kestävän kehityksen raportit
Ohjelman verkkosivusto
Ensimmäinen A.I.S.E:n kestävän kehityksen raportti 2006 (vuoden 2005 tiedot)
Toinen A.I.S.E:n kestävän kehityksen raportti 2007 (vuoden 2006 tiedot)
Kolmas A.I.S.E:n kestävän kehityksen raportti 2008 (vuoden 2007 tiedot)
Neljäs A.I.S.E: kestävän kehityksen raportti 2009 (vuoden 2008 tiedot)
Viides A.I.S.E:n toiminnan ja kestävän kehityksen raportti 2009-2010 (vuoden 2009 tiedot)

 
A.I.S.E. raportoi vuosittaisessa kestävän kehityksen raportissa, kuinka alan teollisuus on edistynyt kestävässä kehityksessä. Edistystä mitataan kokonaissuorituksesta kertovilla tunnusluvuilla EU:n tasolla (esim. keskimäärin kulutettu energia tuotantotonnia kohti, vedenkulutus jne.) 

Vapaaehtoiset hankkeet

A.I.S.E. ja Cefic ovat kehittäneet useita vapaaehtoisia kestävän kehityksen hankkeita. Niiden tarkoitus on tiedottaa sekä kannustaa pesu- ja puhdistusaineiden sekä hoitotuotteiden kestävään käyttöön niin kotona kuin töissäkin. Tietoa muista vapaaehtoisista hankkeista saat Hankkeet -osiosta..


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français