Kestävä kehitys - teollisuus ottaa johdon käsiinsä!

A.I.S.E. ja Cefic ovat kehittäneet useita vapaaehtoisia kestävän kehityksen hankkeita. Niiden tarkoitus on tiedottaa sekä kannustaa pesu- ja puhdistusaineiden sekä hoitotuotteiden kestävään käyttöön niin kotona kuin töissäkin.

Alla on lista teollisuuden kehittämistä turvallisuuteen liittyvistä hankkeista:

HERA
Human and Environmental Risk Assessment on Ingredients of Household Cleaning Products (kotitalouden puhdistustuotteiden ainesosien ihmiselle ja ympäristölle aiheuttamien riskien arviointi). 

Responsible Care
Tämä on Ceficin vapaaehtoinen hanke, jonka tavoitteena on parantaa kemikaalien valvontaa ja käsittelyä.

ERASM
Environmental Risk Assessment and Management (ympäristöriskien arviointi ja hallinta) on A.I.S.E:n, Ceficin ja CESIO:n vuonna 1991 aloittama yhteishanke.

Safe Use Icons - turvallisen käytön merkit.
Auttavat kuluttajaa käyttämään tuotteita turvallisesti.

Air Fresheners Product  Stewardship Programme (ilmanraikastimien tuotejohtamisen ohjelma) .
A.I.S.E:n vuonna 2007 aloittama hanke edistää ilmanraikastimien vastuullista valmistusta, niistä tiedottamista ja niiden käyttöä.

Tietoa muista vapaaehtoisista hankkeista saat Hankkeet-osiosta.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français