Kestävä tuotanto

A.I.S.E. ja Cefic ovat kehittäneet useita vapaaehtoisia hankkeita edistämään alan teollisuuden kestävää tuotantoa. Ne keskittyvät parhaiden käytäntöjen soveltamiseen muun muassa toimittajien valinnassa, turvallisuusarvioinnissa, valmistuksessa ja tuotteiden koostumuksessa.
Alla on yhteenveto hankkeista. Lisätietoa saat myös napsauttamalla otsikkoja ruudun vasemmassa yläkulmassa.

HERA
Human and Environmental Risk Assessment (ihmiselle ja ympäristölle aiheutuvien riskien arviointi) eli HERA-projekti on A.I.S.E:n ja Ceficin vuonna 1999 aloittama hanke, joka luo yhteiset puitteet yhden yhteisen riskinarvion tekemiseksi niille ainesosille, joita käytetään eniten kotitalouden puhdistusaineissa.
Lisätietoa

Responsible Care – Vastuu huomisesta -ohjelma
Responsible Care® on kemikaaliteollisuuden maailmanlaajuinen vapaaehtoinen hanke, jossa kemikaaleja valmistavat yhtiöt tekevät yhdessä töitä parantaakseen jatkuvasti suoritustaan terveyden, turvallisuuden ja ympäristön hyväksi sekä viestiäkseen sidosryhmille tuotteistaan ja prosesseistaan.
Lisätietoa 

DUCC
The Downstream Users of Chemicals Coordination Group eli kemikaaleja jatkokäyttävien teollisuudenalojen ryhmä perustettiin vuonna 2001 vastaamaan REACH-tavoitteisiin (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances).
Lisätietoa

Charter for Sustainable Cleaning - Kestävän kehityksen ohjelma

 ERASM
Vuonna 1991 aloitettu ERASM (Environmental Risk Assessment and Management- ympäristöriskien arviointi ja hallinta) on yhteishanke CESIO:n (pinta-aktiivisten aineiden tuottajien) kanssa pinta-aktiivisten aineiden ympäristövaikutusten tutkimuksen hyväksi.
Lisätietoa 

Laundry Sustainability Projects - kestävän pyykinpesun projektit
Näillä hankkeilla pyritään edistämään kestävää kehitystä kannustamalla yhtiöitä tuottamaan pesuaineita tiivistetymmässä muodossa, joka vähentää pesuaineen annostusta tavallisessa pesukoneessa. Projektien tavoite on myös valistaa kuluttajia pienempää annostusta tarvitsevien pesuaineiden ympäristöhyödyistä.
Lisätietoa 

Air Fresheners Product Stewardship Programme - Ilmanraikastimien tuotejohtamisen ohjelma
Kampanjan aloitti A.I.S.E. vuonna 2007 edistääkseen ilmanraikastimien vastuullista valmistusta ja käyttöä sekä niitä koskevaa vastuullista tiedottamista.
Lisätietoa 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français