HERA

ImageHuman and Environmental Risk Assessment (ihmiselle ja ympäristölle aiheutuvien riskien arviointi) eli HERA-projekti on A.I.S.E:n ja Ceficin vuonna 1999 aloittama yhteishanke, joka luo yhteiset puitteet, yhteisen menetelmän, riskinarvioinnille teollisuudessa, joka valmistaa kotitalouksien pesu- ja puhdistusaineita. HERA-menetelmän riskinarvioinneilla tuotetaan turvallisuustietoa tuotteissa käytetyistä ainesosista tehokkaalla ja läpinäkyvällä tavalla. Prosessi on suunniteltu tukemaan Euroopan Unionin kemikaalilainsäädännön riskilähtöistä lähestymistapaa. Se voi toimia pilottihankkeena vastaavalle menetelmälle muilla sektoreilla ja/tai maantieteellisillä alueilla. Viisi vuotta ennen REACH-kemikaalilainsäädäntöä aloitettu HERA on tehnyt arvokasta pohjatyötä toimille, joita nyt tehdään REACH:in ympärillä.

Jos haluat lisätietoa HERA-projektista sekä luettelon kaikista sen puitteissa tehdyistä riskinarvioinneista, käy osoitteessa www.heraproject.com.

 

 

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français