ERASM

Image

ERASM, Environmental Risk Assessment and Management eli ympäristöriskien arviointi ja hallinta, aloitettiin vuonna 1991 mukana olevien teollisuudenalojen vastauksena Euroopassa jatkuvasti tehtäviin riskinarviointeihin.

Tätä Euroopan pesu- ja puhdistusaineiden ja pinta-aktiivisten aineiden tuottajien yhteistä foorumia edustavat alan yhdistykset A.I.S.E. (Association Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des Produits d’Entretien) ja CESIO (Comité Européen des Agents Surface et de leurs Intermédiaires Organiques). Se aloittaa ja koordinoi alan yhteisiä toimia, joilla pyritään parantamaan ja laajentamaan puhdistusainepohjaisten pinta-aktiivisten aineiden ympäristövaikutusten riskinarvioinnin perustaa ja tietopohjaa.

ERASMin toimiin kuuluu useita projekteja, joita johtavat alan asiantuntijat tarpeen mukaan yhteistyössä muiden asianosaisten tahojen kanssa.

www.erasm.org

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français