Laundry Sustainability Projects - kestävän pyykinpesun projektit

A.I.S.E:n ensimmäinen Kestävän pyykinpesun projekti aloitettiin vuonna 2006. Tämä vapaaehtoinen projekti on suoraa jatkoa A.I.S.E:n hyviä ympäristökäytäntöjen säännöille sekä niihin liittyvälle Washright-kampanjalle ja keskittyy pääasiassa Keski- ja Itä-Euroopan maihin. Projektiin osallistuvat puhdistusainevalmistajat suostuvat myymään vain pyykinpesujauheita, joita on tiivistetty vähintään 33 %:lla niiden painosta tavallisiin pesujauheisiin verrattuna. Projektien tavoite on tuottaa jatkossakin merkittävää hyötyä kestävälle kehitykselle tiedottamalla kuluttajille oikeasta tiivistettyjen pyykinpesuaineiden annostelusta.


Katso myös seuraavat kolme liitettä ja vinkit pyykinpesusta:
1)  Tärkeät pyykinpesuvinkit
2) Vaiheittainen opas pyykinpesuun
3) Tekstiilien hoito-ohjeiden selitykset 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français