Air Fresheners Product Stewardship Programme – Ilmanraikastimien tuotejohtamisen ohjelma

Air Fresheners Product Stewardship Programme - Ilmanraikastimien tuotejohtamisen ohjelma on uusi, A.I.S.E:n lokakuussa 2007 aloittama hanke. Sen tavoite on edistää alan parhaita käytäntöjä kautta Euroopan ilmanraikastimien vastuullisen valmistuksen ja käytön sekä niitä koskevan vastuullisen tiedottamisen avulla, jotta kuluttajat voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja käyttääkseen tuotteita turvallisesti.

Yhtiöt sitoutuvat noudattamaan seuraavia sääntöjä:

> Tuotekehitys/tuoteturvallisuus:
Tuotteiden ainesosien arviointi tunnustettujen teknisten standardien mukaisesti, esim. WHO, hajusteiden osalta IFRA/EFFA, CEN jne.

> Tuotteen tiedot:
Selvästi näkyvät ja tärkeät turvallisuusohjeet etiketissä sekä lisätiedot ainesosien koostumuksesta verkossa.

> Tuotteen muoto:
Noudatetaan parhaiden käytäntöjen ohjeita tuotteiden muodosta (esim. ei lelujen muotoisia tuotteita).

> Tuotteita koskeva viestintä ja mainonta:
Noudatetaan parhaiden käytäntöjen ohjeita (esim. ei julkista materiaalia, jossa raskaana olevat naiset, vauvat tai pienet lapset käyttävät tuotetta; väitteiden todistaminen).

Jos haluat täydellisen version A.I.S.E:n Ilmanraikastimien tuotejohtamisen ohjelmasta tai lisätietoja, ota yhteys A.I.S.E:en tai sen kansallisiin yhdistyksiin osoitteessa: www.aise.eu/airfresheners.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français