Kestävä kehitys on teollisuudenalallemme kaikkein tärkeintä

“Kestävä kehitys on kehitystä, joka vastaa nykyajan tarpeisiin vaarantamatta tulevien sukupolvien kykyä vastata omiin tarpeisiinsa” - Ympäristön ja kehityksen maailmankomissio (Brundtlandin komissio, 1987).

Kestävä kehitys on rakentunut kolmelle toisiinsa kytkeytyvälle pilarille, jotka ovat ympäristönsuojelu, sosiaalinen kehitys ja talouskasvu. Yksinkertaisesti sanottuna kestävä kehitys takaa, etteivät tämän päivän toimet vahingoita tulevia sukupolvia.

Esimerkiksi ilmastonmuutos aiheutuu kasvihuonekaasupäästöistä, joita on kertynyt maapallon ilmakehään viimeisten 150 vuoden aikana teollisen toiminnan seurauksena. Yhdistyneiden kansakuntien hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin mukaan maapallon ilmakehän lämpötilan jatkuvan nousun odotetaan aiheuttavan katastrofaalisia tuhoja monissa osissa maailmaa tulevien vuosikymmenien aikana, ellei kasvihuonekaasupäästöjä saada nopeasti hallintaan. Ongelman ratkaisemista vaikeuttaa entisestään kasvava energiantarve, joka on yksi kasvihuonekaasupäästöjen pääsyistä, nopeasti teollistuvien maiden ollessa yhä tärkeämmässä osassa maailmantaloudessa.

Maapallon lämpötilan noustessa jäätiköt sulavat. Sillä on vakavia seurauksia, joista yksi vakavimmista on juomaveden saatavuuden raju väheneminen monissa osissa maailmaa.

Miten tämä vaikuttaa meihin?
Saippuat, pesu- ja puhdistusaineet ja hoitotuotteet ovat tärkeitä puhtaudelle ja hygienialle sekä kodeissa että julkisissa tiloissa kuten kouluissa ja sairaaloissa sekä hotelleissa ja ravintoloissa. Ne myös säilyttävät ja kunnostavat omaisuuttamme sekä tuottavat kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ne ovat elintärkeitä terveydelle ja elämänlaadulle sekä sitä kautta keskeisiä sosiaaliselle kehitykselle, joka on yksi kestävän kehityksen peruspilareista.

Tuotteet kuitenkin vaativat energiaa ja vettä, eivät vain tuotettaessa vaan vielä enemmän kuluttajien käyttäessä niitä. Kuluttaminen jättää todellakin suurimman osan niiden ekologisesta jalanjäljestä eli tuotteen kokonaisympäristövaikutuksesta alkaen suunnittelusta ja valmistuksesta päättyen käyttöön ja hävittämiseen. Siksi on tärkeää, että kuluttajat osaavat käyttää tuotteita vastuullisesti saaden niistä täyden hyödyn tuhlaamatta kallisarvoisia luonnonvaroja.

Mitä me voimme tehdä?
Alan teollisuus on täysin sitoutunut kestävän kehityksen periaatteeseen. Valmistajat tekevät koko ajan töitä parantaakseen teollisuus- ja logistiikkatoimintojensa tehokkuutta ja kestävyyttä sekä käyttääkseen ympäristöystävällisempiä ainesosia. He myös osallistuvat moniin hankkeisiin, jotka on suunniteltu tiedottamaan kuluttajille tuotteiden kestävästä käytöstä.

Cefic ja A.I.S.E. ovat pitkään olleet edelläkävijöitä tällä rintamalla. Tämän osion välilehdillä esitellään joitakin kehityssuuntia, kampanjoita ja hankkeita, jotka kaikki kannustavat tuotteiden kestävään tuotantoon ja kulutukseen.

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français