Vapaaehtoiset tiedot turvallisesta käytöstä

Valmistaja antaa teollisuuden vapaaehtoisiin hankkeisiin perustuvia tietoja, jotka edistävät tuotteiden turvallista käyttöä.

A.I.S.E:n turvallisen käytön merkit
A.I.S.E. haluaa yhtenäistää alan antamia turvallisuustietoja sekä viestiä niitä yhteensopivalla ja määrämuotoisella tavalla. Siksi se on kehittänyt turvallisen käytön ohjeet ja niihin liittyvät kuvat, joiden käyttöön etiketeissä ja pakkauksissa yhtiöitä kannustetaan vahvasti.


Vapaaehtoiset hankkeet


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français