Lakisääteiset turvallisuustiedot ja varoitusmerkit

Image

Tuotteissa on myös oltava tiettyjä pakollisia tietoja, jos ne luokitellaan vaarallisiksi eurooppalaisessa lainsäädännössä (seosdirektiivi 1999/45/EY). Kulutustuotteissa tiedot on ilmoitettava pakkauksessa. Ammattikäyttöön tarkoitetuissa tuotteissa tiedot on annettava käyttöturvallisuustiedotteissa sekä tuotteiden pakkauksissa (paketeissa, säiliöissä jne.).

Varoitusmerkit on suunniteltu antamaan käyttäjälle hyvin näkyvä varoitus vaarallisista aineista tai seoksista. Vaaraluokitus on yleensä kirjoitettu merkin alle. Siihen sisältyvät aina määrämuotoiset vaara- ja turvalausekkeet. Euroopassa varoitusmerkkien käyttöä säätelee tällä hetkellä vaarallisia valmisteita koskeva direktiivi. Eurooppalaiset siivoustuotteiden varoitusmerkit ovat mustia oranssilla pohjalla. Seuraava merkki (musta vinoristi oranssilla pohjalla) tarkoittaa, että tuote voi aiheuttaa ihon ja/tai silmien ärsytystä.
Image


Ärsyttävä
Muut merkit voivat varoittaa tuotteen muista vaaroista, esimerkiksi syövyttävyydestä. Silloin merkin alla lukee "syövyttävä".


Napsauta tästä
, jos haluat lisätietoa turvallisuudesta

Eurooppalainen merkintäjärjestelmä on muuttumassa: musta-oranssit symbolit vaihtuvat asteittain puna-mustiin symboleihin viimeistään 2015 yhdessä uusien tekstien ja kuvien kanssa. Muutosta ohjaavat maailmanlaajuisesti harmonisoidut säännöt: uusi eurooppalainen lainsäädäntö on kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva n.s CLP-asetus.

Saadaksesi lisätietoja tulevista muutoksista napsauta tästä .


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français