Ainesosat

Lokakuussa 2005 kaikissa EU-maissa tuli voimaan EY:n pesuaineasetus (648/2004/EY). Asetus muutti pesuaineiden pakkausmerkintöjä. Muutosten tarkoituksena oli auttaa kuluttajia ja pesuaineiden käyttäjiä tekemään tietoisia tuotevalintoja, käyttämään tuotteita turvallisesti ja samaan parhaan mahdollisen pesutuloksen.

Pesuaineiden etiketteihin oli jo ennen asetuksen voimaan tuloa pitkään merkitty lista ainesosista. Pesuaineasetuksessa säädettiin, että etiketeissä on esitettävä yksityiskohtaisemmin tuotteen sisältämät hajusteet. Näin allergisten kuluttajien on helpompi saada olennaiset tiedot tuotetta valitessaan. Etiketissä on myös ilmoitettava kaikki tuotteeseen lisätyt säilöntäaineet. Sekä hajusteet että säilöntäaineet merkitään niiden INCI-nimillä (kosmetiikassa käytössä oleva kansainvälinen nimikkeistö, International Nomenclature of Cosmetic Ingredients).

Kuluttajille myytäviin pesuainepakkauksiin on tehtävä seuraavat merkinnät:

Alla luetellut ainesosat on merkittävä tuotepakkaukseen (jos niiden pitoisuus ylittää 0,2 % painosta) painoprosenttialueittain jaolla alle 5 %, 5 % tai enemmän mutta alle 15 %, 15 % tai enemmän mutta alle 30 %, ja 30 % tai enemmän:

— fosfaatit
— fosfonaatit
— anioniset pinta-aktiiviset aineet
— kationiset pinta-aktiiviset aineet
— amfoteeriset pinta-aktiiviset aineet
— nonioniset pinta-aktiiviset aineet
— happipohjaiset valkaisuaineet
— klooripohjaiset valkaisuaineet
— EDTA ja sen suolat
— NTA (nitrilotriasetaattihappo) ja sen suolat
— fenolit ja halogenoidut fenolit
— paradiklooribentseeni
— aromaattiset hiilivedyt
— alifaattiset hiilivedyt
— halogenoidut hiilivedyt
— saippua
— zeoliitit
— polykarboksylaatit.

Jos seuraavia ainesosaluokkia on lisätty, ne luetellaan niiden pitoisuudesta riippumatta:
— entsyymit
— desinfiointiaineet
— optiset kirkasteet
— hajusteet.

Viimeisenä etiketeissä on osoite verkkosivustolle, jolta saat halutessasi tarkemmat tiedot tuotteen ainesosista.

Jos haluat lisätietoa EY:n pesuaineasetuksesta ja sen merkityksestä, lataa A.I.S.E:n esite pesuaineita koskevasta lainsäädännöstä. → AISE Ref: link to AISE detergents leaflet


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français