Pakkauksen kierrätystiedot

EY:n pakkaus- ja pakkausjätedirektiivi (94/62/EY) velvoittaa jäsenmaiden hallitukset huolehtimaan, että käytettyjen pakkausten uusiokäyttöä tai kierrätystä varten on olemassa järjestelmä. Useimmissa jäsenmaissa on aloitettu hankkeita näiden järjestelmien rahoittamiseksi kokonaan tai osittain. Suurin osa niistä käyttää pakkauksissa vihreää pistemerkkiä (Green Dot) (Suomessa PYR-merkki) osoittamaan, että pakatun tuotteen tuotemerkin omistaja tai maahantuoja on tehnyt oman osansa järjestelmästä vastaavan organisaation hyväksi. Jos haluat lisätietoa, käy sivuston osiossa ‘Pakkaaminen ja hävittäminen

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français