Usein kysyttyä

  Ainesosat

  1. Onko pesu- ja puhdistusaineissa sekä hoitotuotteissa säilöntäaineita?
   On. Säilöntäaineita tarvitaan monissa pesu- ja puhdistusaineissa sekä hoitotuotteissa estämään mikro-organismeja pilaamasta tuotetta sekä suojaamaan tuotetta kuluttajan aiheuttamalta tahattomalta pilaantumiselta käytön aikana. Jos haluat lisätietoa säilöntäaineista, napsauta tästä . Jos haluat lisätietoa ainesosien turvallisuudesta, napsauta tästä
  2. Ovatko pesu- ja puhdistusaineissa sekä hoitotuotteissa käytetyt entsyymit turvallisia?
   Ovat. Pesu- ja puhdistusaineissa nykyään käytetyt entsyymit eivät vaaranna kuluttajien turvallisuutta. Se on laajasti todettu julkaistuissa tutkimuksissa. Entsyymit ovat nieltyinä myrkyttömiä, ne biohajoavat helposti ja täydellisesti, eivätkä ne ole haitallisia ympäristölle. Monet proteiniit voivat toistuvasti hengitettyinä aiheuttaa allergiaa. Siitepöly, pölypunkit, eläinhilse ja leivinjauhe ovat tunnettuja hengitysallergian aiheuttajia. Entsyymitkin ovat proteiineja, joten ne voivat aiheuttaa hengitysallergiaa. Entsyymiallergia on kuitenkin työterveysriski vain suuria määriä entsyymejä käsittelevissä laitoksissa työskenteleville, jotka altistuvat toistuvat huomattaville ilman entsyymipitoisuuksille. Vuosien kokemus ja monet tutkimukset ovat osoittaneet, että pesuaineissa käytetyt entsyymit eivät aiheuta allergiaa kuluttajille. Ei ole mitään näyttöä siitä, että entsyymit aiheuttaisiavat ihon herkistymistä (allerginen kosketusihottuma), joka on eräs pienimolekyylisiin aineisiin liittyvä allergia. Entsyymejä tuottavissa laitoksissa ja pesuainetuotantolaitoksissa työskentelevät noudattavat A.I.S.E:n ohjeita entsyymien turvallisesta käsittelystä. Jos haluat lisätietoa ohjeista, ota yhteyttä A.IS.E:en. Jos haluat lisätietoa riskiarvioinnista, napsauta tästä  
  3. Voiko päivittäinen puhdistussuihkeen käyttö aiheuttaa astmaa?
   Ei voi. Siitä ei ole mitään tieteellistä näyttöä. Jokaisen tuotteen markkinoille tuomista edeltää täysimittainen turvallisuusarvio. Valmistajat varmistavat tuotteiden käytön turvallisuuden tinkimättömän testauksen ja helppolukuisten ohjeiden avulla. Jos haluat lisätietoa riskinarvioinnista, napsauta tästä 

  Yleistä

  1. Haluaisin lisätietoa tietystä tuotteesta - mikä olisi paras tapa saada sitä?
   Pesu- ja puhdistusaineiden sekä hoitotuotteiden valmistajien tärkein neuvo on hyvin yksinkertainen: lue aina etiketti ennen tuotteen käyttämistä. Tietoa tuotteesta voi saada valmistajan asiakaspalvelusta tai verkkosivustolta. EY:n pesuaineasetuksen (648/2004/EY) mukaisesti valmistajat antavat osoitteen verkkosivustolle, jolta saa lisätietoa puhdistustuotteissa käytetyistä ainesosista. Napsauta tästä , jos haluat tietää, mistä saada lisätietoa pesu- tai puhdistusaineesta tai hoitotuotteesta.
  2. Minulla on useita allergioita. Mistä tiedän, mitkä tuotteet sopivat minulle?
   Jos sinulla on useita allergioita, lääkäri voi kertoa, mitkä allergeenit tai ainesosat aiheuttavat ongelmia. Valitse allergisen reaktion välttämiseksi tuotteita, jotka eivät sisällä kyseisiä aineita. Lain mukaan etiketeissä on oltava lisätietoa ainesosista ja tuotteiden laadullinen koostumus on kerrottava verkkosivustolla. Verkkosivuston osoite on tuotteen etiketissä. Voit myös ottaa yhteyttä yhtiön asiakaspalveluun kotimaassasi. Puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite on annettava tuotteen etiketissä. Ellet ole varma, kysy lääkäriltäsi, joka voi pyytää yhtiöltä lääketieteellisen selvityksen. Jos haluat lisätietoa, napsauta tästä 
  3. Mitä tarkoittaa oranssi neliö, jossa on musta rasti? Miksi joissakin tuotteissa varoitetaan niiden olevan ärsytystä aiheuttavia?
   Pesu- ja puhdistusaineissa sekä hoitotuotteissa on oltava tiettyjä pakollisia tietoja, jos ne luokitellaan vaarallisiksi eurooppalaisessa lainsäädännössä (seosdirektiivi 1999/45/EY). Tämä merkki on alin luokitustaso eurooppalaisen lainsäädännön mukaan vaaralliseksi luokitellulle tuotteelle. Silmien tai ihon ärsytystä aiheuttaviksi luokiteltujen tuotteiden pakkauksissa on lain mukaan oltava tämä varoitusmerkki. Jos haluat lisätietoa pakollisista varoitusmerkeistä, napsauta tästä 
  4. Ovat pesu- ja puhdistusaineet sekä hoitotuotteet turvallisia?
   Alan teollisuuden omien etujen mukaista on varmistaa, että tuotteita on turvallista käyttää. Kuluttajia ei tietenkään haluta vahingoittaa. Kaikkia lain säätämiä määräyksiä noudatetaan. Sen lisäksi varovaisuusperiaatteen mukaisesti markkinoille ei koskaan tuoda tuotetta, jonka turvallisuudesta ei ole luotettavia tieteellisiä tutkimuksia. Olemme sitoutuneet ihmisen ja ympäristön turvallisuuden edistämiseen. Tuotteiden koostumuksia tarkastellaan säännöllisesti uusimman tutkimustiedon valossa turvallisuuden pitämiseksi korkealla tasolla.
  5. Ovatko kaikki pesuaineissa käytetyt pinta-aktiiviset aineet biohajoavia?
   Ovat. Kaikkien pesuaineissa käytettyjen pinta-aktiivisten aineiden on noudatettava nykyistä eurooppalaista lainsäädäntöä eli EY:n pesuaineasetusta 648/2004/EY . Asetuksen mukaan kaikentyyppisten pesu- ja puhdistusaineissa sekä hoitotuotteissa käytettyjen pinta-aktiivisten aineiden (anionisten, nonionisten, kationisten ja amfoteeristen) on oltava täysin biohajoavia. Kaikki puhdistusaineet on arvioitava ja tulokset dokumentoitava kattavasti viranomaisia varten. Jos haluat lisätietoa pinta-aktiivisten aineiden biohajoavuudesta, napsauta tästä . Jos haluat lisätietoa pinta-aktiivisista aineista, napsauta tästä (http://www.aise.eu/downloads/det_reg_biodegra.pdf)
  6. Käytetäänkö pesu- ja puhdistusaineissa sekä hoitotuotteissa vaarallisia kemikaaleja?
   Valmistajat käyttävät vain ainesosia, joita tuotteen toimivuus edellyttää, ja vain silloin kun ainesosat on luokiteltu turvallisiksi valmistajan ohjeiden mukaan käytettyinä. Peruskysymys on se, miten teollisuus arvioi ainesosan turvalliseksi. Se liittyy vaaran ja riskin ominaisuuksiin, joita käsitellään osiossa Turvallisuus . Valmistajat ottavat huomioon kemikaalien riskiarviointien tulokset määritellessään tarvittavat riskinhallintatoimenpiteet ja soveltaessaan niitä. Kun ainesosan käyttö on luokiteltu turvalliseksi olosuhteissa, jotka vastaavat tuotteen oikeaa ja aiottua käyttötarkoitusta, ainesosaa pidetään turvallisena tuotteessa käytettäväksi. Valmistajat antavat olennaiset turvallisuustiedot ja ohjeet tuotteen etiketissä, jotta kuluttajat voivat käyttää tuotteita turvallisesti ja tehokkaasti.
  7. Mihin toimiin alan teollisuus on ryhtynyt ympäristöasioiden hyväksi?
   Alan teollisuus on täysin sitoutunut vastaamaan ympäristökysymyksiin kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Valmistajat tekevät koko ajan töitä parantaakseen teollisuus- ja logistiikkatoimintojensa tehokkuutta ja kestävyyttä sekä käyttääkseen ympäristöystävällisempiä ainesosia. He myös osallistuvat moniin hankkeisiin, jotka on suunniteltu tiedottamaan kuluttajille tuotteiden kestävästä käytöstä. Jos haluat lisätietoa tärkeimmistä alalla aloitetuista hankkeista, napsauta tästä 
  8. Mitä alan teollisuus tekee tarjotakseen kuluttajille parempaa tietoa?
   Alan teollisuus on sitoutunut antamaan käyttäjille tärkeää ja olennaista tietoa tuotteiden käyttämisestä turvallisesti, tehokkaasti ja kestävästi. Paras keino siihen ovat selkeät ja ymmärrettävät etiketit, joissa neuvotaan tuotteen oikea käyttö. Muita viestintäkanavia ovat etiketit, verkkosivustot ja asiakaspalvelulinjat. Tämä alan teollisuuden yhteinen verkkosivusto on hyvä esimerkki tiedotuksen parantamisesta.
  9. Testaako pesuaineteollisuus tuotteitaan eläimillä?
   Olemme sitoutuneet eläinkokeiden lopettamiseen. Yli 20 vuoden olemme pyrkineet vähentämään, kehittämään ja korvaamaan eläinkokeita erilaisilla vaihtoehtoisilla menetelmillä. Valtaosa pesu- ja puhdistusaineista sekä hoitotuotteista on tähän asti päätynyt kuluttajalle ilman, että mitään niiden aineista on missään vaiheessa testattu eläimillä, ja näin on myös jatkossa. Eläinkokeita tehdään vain kun ei ole olemassa mitään vaihtoehtoista keinoa. A.I.S.E  ja Cefic ovat kumppaneita EPAA-yhteishankkeessa (European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing). EPAA on ainutlaatuinen Euroopan komission palveluiden, suuryhtiöiden ja seitsemän alan teollisuusjärjestön yhteistyöhanke. Kumppanit ovat sitoutuneet jakamaan tietoa, tutkimusta ja resursseja nopeuttaakseen eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien kehitystä, vahvistamista ja hyväksymistä ensimmäisellä viisivuotiskaudella.
  10. Voinko käyttää yhtä puhdistustuotetta yhdessä muiden kotitalouden puhdistusaineiden kanssa?
   Minkään pesu- tai puhdistusaineiden tai hoitotuotteiden sekoittamista ei suositella. Kaikki tärkeät tiedot tuotteiden turvallisesta käytöstä sekä parhaasta käytöstä ovat tuotteiden etiketeissä. Lukemalla annetut ohjeet huolellisesti ja noudattamalla niitä käyttäjät voivat suojella itseään ja ympäristöä hyödyntäen silti tuotteen parhaan suorituskyvyn. Jos haluat lisätietoa, napsauta tästä . Katso myös turvallisen käytön merkit 
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français